Klaipėdos Viesulo sporto centras

45min

kaina /
EUR

2,90

Pradžia Užsiėmimai

Bokso treniruotės Klaipėdoje

Bokso treniruotės Klaipėdoje

Organizatorius

Klaipėdos VIESULO sporto centras

Kategorija

Kovos menai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Boksas yra kovos sportas, kuriame du priešininkai smūgiuoja vienas kitam tik kumščiais, likdami kvadratiniame ringe, apjuostame virvėmis. Prieš kiekvieną kovą kovotojai turi būti pasveriami ir praeiti medicininį patikrinimą. Boksininkai yra klasifikuojami pagal svorį. Bokso mačas yra suskirstytas į raundus, skiriamus vienos minutės pertraukomis. Po kiekvieno raundo boksininkams skiriami taškai už suduotus smūgius, techniką ir taisyklių laikymąsi. Tik smūgiai „aukščiau juostos“ yra leidžiami, išskyrus nugarą, sprandą ir pakaušį. Juosta yra įsivaizduojama linija kiek aukščiau klubų. Smūgiai turi būti suduodami pirštinės dalimi, kurią dengia oda. Olimpiniame bokse ta pirštinės dalis yra balta. Moterų boksas, tapęs Olimpine sporto šaka, tampa vis populiaresnis. Daugėja užsiiminėjančių skaičius, vyksta vis daugiau varžybų. Yra vykdomi Kontinentų ir pasaulio čempionatai. Moterys, skirtingai nuo vyrų, kovoja su šalmais ir apsaugom. Kova tęsiasi 4 raundus po 2 minutes, poilsio pertrauka – 1min.(vyrų 3 r. po 3 min), todėl kova tęsiasi trumpiau, o poilsis ilgiau. Į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai. Už mokymąsi Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre bei už kitas atlygintinai teikiamas centro paslaugas mokamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio užmokestis. Užmokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras dirba pagal sporto mokymo įstaigų bendrųjų nuostatų priedo ,,Mokymo grupių komplektavimas, pratybų valandų ir varžybų skaičius sporto mokymo įstaigose” reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ministro bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus. Priėmimas sportuoti. Į bokso sporto šaką priimami mergaitės ir berniukai nuo 9 metų; Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami tėvų (globėjų) prašymu. Kartu su prašymu pateikiamas sveikatos priežiūros įstaigos leidimas. Prašymai sportuoti Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre priimami nuo rugsėjo 1 dienos. Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus. Į meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes priimami ugdytiniai, atitinkantys Kūno kultūros ir sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas. Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu. Kiekvieno vaiko priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu ir rašytine sutartimi, kurioje fiksuojama ugdymo programa, mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai. Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama tam skirtame žurnale. Ugdytiniai, atvykę iš kitų Sporto mokymosi įstaigų, priimami pateikę prašymą ir pažymą iš anksčiau lankytos mokyklos. Itin gabūs ugdytiniai trenerių tarybos siūlymu ir direktoriaus įsakymu gali būti priimami į aukštesnę sporto mokymo grupę. Klaipėdos miesto tarybos nustatytas mokestis už užsiėmimus 2,90 Eur už vieną mėnesį.

Organizatorius

Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre galimos sporto šakos: tinklinis, rankinis, sportinė gimnastika, meninė gimnastika, sunkioji atletika, dviračių sportas, laisvosios imtynės, graikų-romėnų imtynės, boksas, aerobinė gimnastika, dziudo. Į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai. Už mokymąsi Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre bei už kitas atlygintinai teikiamas […]

Kaina : 2,90 EUR

Skirta : Paaugliai Vaikai

Vietovė : Klaipėda

Jūsų klausimai