Taisyklės

Portalo taisyklės ir atsakomybės apribojimas

1) Visi besinaudojantys www.smalsusvaikas.lt  svetainėje privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis.

2) Portalas www.smalsusvaikas.lt skirtas pateikti informaciją apie įmones, įstaigas ir organizacijas, kurią atnaujinti gali jų atstovai. Svetainėje pateikiama ir kita informacija, naudinga jos lankytojams.

3) www.smalsusvaikas.lt portalo gaunami atsiliepimai pateikiami ne www.smalsusvaikas.lt svetainės administratoriaus nurodymu ar iniciatyva, o pačių nuomonės pateikėjų – lankytojų iniciatyva. www.smalsusvaikas.lt portalo administratorius nekontroliuoja lankytojų paskelbtos nuomonės bei teksto turinio, neužtikrina nuomonės išsamumo, teisingumo ir neatsako už jį.

4) Svetainėje www.smalsusvaikas.lt draudžiama: atnaujinti įmonių informaciją asmenims, kurie nėra įgalioti atnaujinti konkrečių įmonių informacijos. Taip pat draudžiama pateikti melagingą, klaidingą, šmeižiančią informaciją, informaciją, kuri yra kitų asmenų intelektinė nuosavybė.

5)  www.smalsusvaikas.lt  administratorius neatsako už jokią moralinę, materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys.

6) Skaitant atsiliepimus  ar kitą pateiktą informaciją (straipsnius), Jūs galite būti perkeltas į kitų įmonių ar fizinių asmenų, teikiančių paslaugas  interneto puslapius. www.smalsusvaikas.lt neatsako už tuose interneto puslapiuose pateiktą informaciją.

7)  Informacija apie atsiliepimus paskelbusį asmenį gali būti suteikta tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8)  Tam tikros dalys teikiamų paslaugų www.smalsusvaikas.lt portale gali būti apmokestintos. Tokios paslaugos yra derinamos su portalo administratoriumi, prieš tai informavus www.smalsusvaikas.lt portalo vartotojus.

9) Draudžiama talpinti informaciją, kuri pažeistų autorines teises, būtų šmeižianti, įžeidžianti, bet kaip, bet kokia forma diskriminuojanti bet kurį asmenį, kurstytų diskriminaciją ar nesantaiką, pažeistų asmens teisę į privatumą, garbę, orumą, keltų grėsmę kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims.

10) Be www.smalsusvaikas.lt portalo sutikimo griežtai draudžiama kopijuoti, spausdinti ar kitaip platinti, naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais tinklapyje esančią informaciją.

11) Tinklapyje www.smalsusvaikas.lt skelbiama ir trečiųjų šalių teikiama informacija apie įmones bei renginius. Tokiais atvejais nurodomas šaltinis. www.smalsusvaikas.lt portalas neatsako už skelbiamos informacijos tikrumą, jeigu ją klaidingai paskelbė trečioji šalis. Apie tokius atvejus praneškite el. paštu info@smalsusvaikas.lt.

12) www.smalsusvaikas.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu, be atskiro perspėjimo panaikinti vartotojų įvestą informaciją.

13) Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, be atskiro perspėjimo.

14) Visi pageidavimai, pasiūlymai, skundai, pranešimai priimami elektroniniu paštu: info@smalsusvaikas.lt